OBS Parkschool


OBS Parkschool
De Parkschool is een grote openbare basisschool in het centrum van de mooie Drentse vestingstad Coevorden. Op dit moment gaan er ruim 320 kinderen naar onze school. Ze worden begeleid door een enthousiast onderwijsteam van 28 personeelsleden.

Passie en plezier
Prestatie met passie en plezier zijn belangrijke ingrediënten van onze school. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en ze worden dan ook met passie uitgedaagd door onze enthousiaste groepsleerkrachten. Daarnaast zijn we ons bewust van de verschillen tussen kinderen maar leveren we heel graag, op een plezierige wijze, onze bijdrage aan de verdere ontwikkeling van al onze kinderen.

Vernieuwend en continu in beweging
De Parkschool staat van oudsher bekend als een ‘traditionele’ basisschool met veel aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen. Daarnaast leggen wij nadruk op echte kennisvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Tegelijk is de Parkschool vernieuwend en continu in beweging. Als het bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs dan gaan traditie en vernieuwing op de Parkschool hand in hand. We vinden het als team ook van belang dat we onze leerlingen naast de cognitieve ontwikkeling ook creatief ontwikkelen.  

Directe en snelle informatie kunt u vinden in de vernieuwde schoolgids. Actuele zaken en activiteiten zijn opgenomen in de schooljaarkalender. De schoolgids kun u hier downloaden.